مطالعه هوشمندانه – بخش سوم

به نام خدا

سلام دوستان و همراهان عزیز

همان طور که می دانید در این مقاله به بحث مشخص کردن زمان مناسب برای مطالعه می پردازیم.

گفتیم که این موضوع بیشتر ناشی از تجربه ی شخصی می باشد.

قطعا هدف همه ی دانش آموزان و کنکوری ها این است که در ساعاتی به مطالعه بپردازند که بتوانند بیشترین سود را از آن ببرند.

اما محققین به نتایجی در این زمینه نیز رسیدند که به “تفاوت صبح زود با آخر شب” اشاره می کند.

آنان معتقدند که حافظه ی کوتاه مدت و سرعت انتقال فکری در بیشتر افراد در ساعات آخر صبح تا اوایل بعد از ظهر به بیشترین حد فعالیت می رسد. اما حافظه ی دراز مدت از ساعت 4 تا 8/30 بعد از ظهر به فعالیت بهینه ی خود میرسد. بنابراین این اوقات زمانی بسیار مناسب برای مطالعه به شمار می رود.

البته واضح است که به فعالیت های روزانه ی خود فرد نیز دارد. مثلا مطالعه با احساس خستگی یا گرسنگی یا ناراحتی بسیار راندمان مطالعه را پایین آورده و حتی در برخی موارد امکان پذیر نیست.

البته نکاتی هم وجود دارند که به نوعی به همین موضوع مربوط می شوند (خواندن دروسی که روز مدرسه داشته اید در همان روز، نکات مربوط به دروس حفظی و تمرینی و…) که در مقالات بعدی به این موارد نیز میپردازیم.

در مقاله ی بعدی به بحث بسیار مهمی که اشاره شد در رابطه با “درس آن روز همان روز!” می پردازیم.

سپاس از همراهیتان.

دیدگاه ها بسته شده است