ثبت نام

فایل صوتی مشاوره ای باد موافق

6,900 تومان

مسیر موفقیت مملو از سختی ها و اتفاقات ناخوشایند است، اما برای عبور از این موانع راه حل هایی وجود دارد.
اغلب این مشکلات در ابتدای مسیر و در شروع اجرای برنامه ما رخ می دهند، بیدار نشدن از خواب در زمان معین، افت تراز و شکست برنامه ریزی بخشی از این مشکلات هستند.
خبر خوب این است که تمام این مشکلات با انجام چند راه حل ساده از بین می روند، کافیست این راه کارها را به صورت مداوم به کار گیریم تا شخصیت یک فرد موفق در وجود ما نهادینه شود.
مدت زمان: 15 دقیقه
14 مگابایت با کیفیت 128 kbps